diumenge, 9 de març de 2008

Per un partit bilingüista

Algú hauria de crear un partit que defensi el bilingüisme a Catalunya, als Països Catalans i a Espanya. Un partit que lluiti perquè els productes estiguin etiquetats en les dues llengües oficials. Un partit que exigeixi que La Vanguardia, El País, El Mundo, La Razón, El Mundo Deportivo i l'Sport facin dues edicions diàries: una en català i una en castellà. Que demani que TVE, la 2, la Cuatro, la Sexta, Tele 5, Antena 3 i tots els canals TDT i via satèl·lit retransmetin el 50% en català.
Que intenti tirar endavant una Iniciativa Legislativa Popular (en el bon sentit de la paraula) perquè la meitat dels judicis que es fan a Catalunya siguin en català, perquè la meitat dels jugadors del Barça parlin en català i perquè totes les revistes del cor, de turisme, d'esports i de públic masculí siguin 50% en català.També podria reclamar que l'editorial Planeta fos el 50% en cada una de les llengües oficials i que les cançons que sonessin per la ràdio i la TV fossin també el 50% en cada una de les llengües oficials. Evidentment, els diaris gratuïts Metro, 20 minutos, Adn, Què, Penalty i Crack també haurien de tenir una edició en cada una de les llengües oficials.
Un partit que fomenti l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües, perquè els estudiants arribin a dominar totes les llengües pròpies. Volem un partit que lluiti perquè els cartells siguin en les dues llengües oficials, així com les cartes dels restaurants, els cambrers i els cambreres, els paletes, els taxistes, els empressaris, els venedors... Que tots parlin en català i en castellà, que ens entenguin en qualsevol de les dues llengües oficials i que tinguin ls webs en totes dues.