dissabte, 9 de febrer de 2008

La Troba Kung-Fú - Clavell morenet

Quan jo n'era petitet festejaba i presumia,
espardenya blanca al peu
i mocador a la falsia.
Adèu, clavell morenet!
Adèu, estrella del dia!
I ara, que ne sóc grander,m'he posat a mala vida.
Me só posat a robar,
ofici de cada dia.
Adèu, clavell morenet!
Adèu, estrella del dia!
Vaig robar un traginerque venia de la fira,
li prenguí tots els dinersi la mostra que duia.
Adèu, clavell morenet!
Adèu, estrella del dia!
Quan he tingut prou diners,
he robat també una nina,
l'he robada amb falsedat,
dient que m'hi casaria.
Adèu, clavell morenet!
Adèu, estrella del dia!La justícia m'ha pres
i en presó fosca en duia.
La justícia m'ha pres
i em farà pagar amb la vida.
Adèu, clavell morenet!Adèu, estrella del dia!
http://www.latrobakungfu.net/