dimarts, 12 d’agost de 2008

El canal de Panamà
Això és una de les comportes obrint-se perquè el vaixell pugui entrar a les encluses de Miraflores de la ciutat de Panamà. Una de les meravelles del món actual i de l'enginyeria del segle XX.